JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI RAGAM TUNAS LAMPUNG
(STIE RATULA) KOTABUMI